۰۹ تیر ۱۳۸۶

طرح هوشمند سوخت هَک شد

راستش وقتی خواندم که در بندرعباس دارند با کارت تلفن بنزین می‌زنند بیشتر از اینکه حتی ناراحت بشوم از اینکه حالا، علاوه بر قاچاق بنزین، راه حل‌های دغل‌کارانه‌ای هم هست که ما ایرانی‌ها در پیدا کردن و به کار بردن‌شان استادیم -دولت و ملت هم فرقی نداردها، همه مترصد فرصت هستیم که در ِ هم بمالیم-، حالم بد شد از اینکه این همه مدت، مردم را سر دوانده‌اند برای طرحی که هزینه‌های گزافی بابت‌اَش شده و حالا به راحتی، مالیده می‌شود و تازه، یک‌جور گرا دادن به آمریکا برای تحریم‌های شدیدتر در آینده است.
» اقدام به سوخت‌گیری با کارت تلفن