۰۵ تیر ۱۳۸۶

حقه‌های کثیف بانکی

عرض کنم خدمت شما که صندوق قرض‌الحسنهِ بسیجیان آمده در یک اقدام مثلا جالب، وام خرید کالا یا کامپیوتر می‌دهد به ملت با بهرهِ 17 درصدی که از سوی دولت اجباری شده، اما چون از نرخ بهرهِ سابقش که 22 درصد بوده بیشتر خوشش می‌آید، آمده و این 5 درصد را از فیش واریزی به حساب فروشنده کم می‌کند.

فرض کنید دارید یک لپ‌تاپ قسطی می‌خرید به قیمت یک میلیون و سیصد. پرونده‌تان تکمیل می‌شود، اما بانک به جای صدور یک چک در وجه فروشنده به مبلغ فوق -که روال عادی اینگونه کارهاست-، یک فیش واریزی می‌دهد دست‌تان به مبلغ فوق، اما یک جای کار می‌لنگد، فروشنده می‌گوید که بانک 5 درصد از مبلغ به اضافهِ بهرهِ تعلق گرفته‌اَش را از مبلغ واریزی به حساب وی کم می‌کند. این عدد در مثال ما با نرخ بهرهِ 22 درصد و 36 ماهه می‌شود حدود 100 هزار تومان. ظاهر فیش درست است و مبلغ یک میلیون و سیصد اما، 100 هزار تومان کمتر به حساب فروشنده ریخته شده. بانک این عمل را تکذیب می‌کند و منکر آن است، اما فروشنده چیز دیگری می‌گوید؛ گفته‌اند که به مشتری‌ها اعلام کنید این مبلغ بابت گارانتی سه ساله است و اینا. این وسط یا بانک دروغ می‌گوید یا فروشنده و مشتری‌ست که ضرر می‌کند، مثل همیشه.

صد هزار تومان مبلغی نیست که آدم نتواند بدهد، به خصوص ما شرکت نفتی‌ها که حقوق‌های میلیونی‌مان، هم خودمان را کشته و هم دیگران را، اما صداقت و رو-راستی چیزی‌ست که پیدا کردنش این وسط خیلی سخت است. چه کَسی دروغ می‌گوید و چه کَسی راست؟

راستی تا یادم نرفته اضافه کنم که همیشه برای فرار از ایده‌های ناب و مسخرهِ رئیس‌جمهور راه‌های بکر و تازه‌ای پیدا می‌شود، نمونه‌ش همین حقهِ کثیفی‌ست که این صندوق می‌زند.