۰۴ تیر ۱۳۸۶

قیلطرینگ دستی و اتفاقات تازه

راستش باور هوشمند شدن قیلطرینگ برایم خیلی سخت است. وبلاگ پیمان بدون دبلیو گرفتار است و با دبلیو باز می‌شود اما وبلاگ گوشزد با یا بدون دبلیو گرفتار است، این چه جور هوشمندی‌ای‌ست، ایرانیزه؟ وبلاگ قبلی خودم با اینکه به هیچ جا لینکی ندارد و مطلبی هم ندارد هنوز گرفتار است. اساسا باید به این حرف‌های مفت شک کرد، آدم‌هایی که هنوز مفهوم وب و لینک را درک نکرده‌اند عمرا بتوانند نرم‌افزاری برای کنترلش طراحی و اجرا کنند، شرط می‌بندم یک مشت کارگر روزمزد گرفته‌اند و به صورت دستی قیلطر می‌کنند، کل کار هم یا به پیمانکاری واگذار شده یا کنترات کرده‌اند، والله.

دوم اینکه از دیروز خوشمزه و تکنوراتی قیلطر شده‌اند، دیروز تلفنی با همکاری در تهران صحبت می‌کردم، گفت که بلاگر هم همین‌طور. موج جدید حماقت آیا؟
» دیدید می‌شود به وبلاگ‌های قیلطر شده هم لینک داد :-)