۳۰ خرداد ۱۳۸۶

رابطهِ گوگل‌ریدر و تامبلر

می‌شود قیلطر و هیلتر را به کمک گوگل ریدر پیچاند. اینطوری که یک برچسب بزنیم روی وبلاگ‌های قیلطر شده و این برچسب را عمومی کنیم، مثل این که برچسب رهایی گذاشته‌ام روی‌اَش. اما ایراد بزرگ گوگل‌ریدر این است که لینک مستقیم برای مطالب وجود ندارد، پس چه کنیم؟ می‌رویم سراغ تامبلر و فید رهایی را به‌ش می‌دهیم و یک صفحه برای رهایی* راه می‌اندازیم، تازه اسم‌اَش را هم می‌گذاریم گرفتارهای موقت که این کلمهِ موقت، این روزها بدجوری هواخواه در بین اصحاب دولتی دارد. خوبی‌ش این است که مطالب، لینک مستقیم هم دارد این‌بار و می‌شود به‌شان لینک داد. مثل این مطلب وبلاگ سیبیل‌طلا.

اما هر خوبی‌ای یک بدی هم دارد انگار، فید تامبلر ناقص است. راهی، چیزی؟ ممنون.
برای شروع وبلاگ‌های سیبیل‌طلا، خورشیدخانوم، ف‌م‌سخن، میرزا محمود خان فرجامی، بلوط، سرزمین آفتاب، آقا صادق منتقد، گوشزد و یک وجب خاک اینترنت و پیمان خودمان را اضافه کردم، تا ببینیم چطور می‌شود.

پ.ن:
* به پیشنهاد جالب دکتر مزیدی، اسم‌اَش را گذاشتم ساماندهی، تا خدا چه بخواهد :-)