۲۹ خرداد ۱۳۸۶

روایتی دیگر از زلزله، یک روایت رنگی

فرضيه‌ها برای شناسايی مركز موج‌ها در دست ساخت بود. خبرهای راديو، زيرنويس‌های فوری شبكه‌ی خبر و كمی بعد، همهمه‌ی پارک‌ها و زنگ اس‌ام‌اس‌ها و خنده‌هایی كه بعد از خواندن جوک‌ها شنيده و بلافاصله برای بقيه نقل يا فوروارد می‌شد. سياست، قم و تدفين آيت‌اله، با ترس از مرگ و شوق و تفريح و رسانه آميختگی تازه‌ای پيدا می‌كرد.
» زندگی كمی رنگی شده بود.
فقط خدا رو شکر که به خیر گذشت وگرنه زندگی رنگی‌ای که با آوار و مرگ و خون و درد و اندوه رنگ بشه اصلا و ابدا ارزش نداره، والله.