۲۶ خرداد ۱۳۸۶

واگذاری شرکت‌ها و وضعیت افزایش سالانهِ حقوق دولتی‌ها

حرف سر این نیست که شرکت‌های دولتی نباید خصوصی شوند و خصوصی‌سازی اصلا به نفع کسی نیست یا هست. حرف سر این نیست که افزایش حقوق باید پلکانی باشد یا نه، یا نظام هماهنگ پرداخت باید اجرا شود یا نه.

حرف اصلی این است که دولتی که هنوز بعد از گذشت سه ماه از سال جدید نتوانسته حتی افزایش معمول حقوق سالانه را در تمام بدنهِ کریه و ناقص‌اَش اجرا کند اصلا می‌تواند و صلاحیت این را دارد که شرکت‌های دولتی را به این شکل واگذار کند یا خیر؟ حرف این است.