۱۳ خرداد ۱۳۸۶

گوگل بی‌سروصدا؟

یکی دو روزی باید باشه که آیکن trends آمده در صفحهِ اول گوگل‌ریدر، اما خیلی بی سروصدا نبود این حرکت؟