۱۲ خرداد ۱۳۸۶

تربیت فرزندان

فرزندان ما، آنگونه که ما هستیم تربیت می‌شوند نه آنگونه که می‌گوئیم.
» منبع نقل، کتاب "آئین نگارش اداری" نوشته‌ی جمشید غلامی‌نهاد. نمی‌دانم این جملهِ جادویی از کیست، اما بدجوری درست است، بدجوری!