۰۷ خرداد ۱۳۸۶

گوگل‌ریدر بهتر

» گوگل‌ریدر بهتر هم آمده انگار!
اما اگر از استایل فارسی گوگل‌ریدر استفاده می‌کنید، مثل شکل روبرو تنظیمش کنید.