۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶

ما، یعنی من و دوچرخه

من و دوچرخه بیشتر به عنصری از هوا، به بخشی از باد و به کناره‌ای از خیابان یا تکه‌ای از جنگل تعلق داریم. این هم برای این است که بی حصاریم. یعنی هوا، باد، خیابان یا جنگل به قطعاتی تقسیم می‌شوند که یکی از آن‌ها ماییم. منظورم من و دوچرخه است که پوست نداریم. اما من و خودرو جداییم، مستقل و خودکفاییم. مکعب مربع و یا مکعب مستطیلی هستیم که طول و عرض و ارتفاع داریم. اما من و دوچرخه به نظر تنها یک طول و عرضیم.
» متن کامل ما یعنی من و دوچرخه در وبلاگ نشانه