۲۶ فروردین ۱۳۸۶

قول می‌دهم

اگر قول می‌دی که دختر خانم خوشگل اما جیغ‌جیغو‌ت -ماشاءالله یادت نره- فردا تریپ فمینیست ضد مَرد -مثل پلیس‌های ضد شورش- درنیاره و با جیغ‌های بنفش و سرخ‌ش همسایه‌ها رو هوار نکنه رو سر پسرم، من هم قول می‌دم پسرم چهارشنبه‌ها سیدبازی درنیاره و مثل بقیهِ روزهای دیگهِ هفته، آقا باشه.

اَلبَت، امیدوارم تا اون موقع خانم‌ها به حقوق حقهِ خودشون رسیده باشن وگرنه دخترت می‌ره حق‌ش رو بگیره می‌ندازنش تو بند 209، پسر من هم یک لنگه‌پا باید دنبال وثیقه باشه تو این دادگاه و اون دادگاه.
» راستی، کلکسیون فیلم‌هات رو هم بده به دخترت تا با کلکسیون کارتون‌های پسرم IMDB راه بندازن.

از شوخی گذشته، برای همهِ بچه‌های کوچولوی همهِ دنیا باید آرزوی جهانی سالم‌‌تر، آباد‌تر، آرام‌تر و شادتر داشت که من یکی دارم.

امضا، بابای از خود متشکر یک سید کوچولوی شیطون

توضیح: این هم یک‌جورشه، برای وقتی که حال نداری بری پیش همکارت که پنج تا اتاق اون‌ورتره و حتی حال نداری زنگ بزنی به‌ش بگی فیلم سیصد رو share کردی!