۱۹ فروردین ۱۳۸۶

بهترین‌ها را انتخاب کنید

به عنوان یک مدیر، فقط همان‌قدری خوب هستید که افراد تیم‌تان. با انتخاب بهترین‌ها در شروع کار، شانس بيشتری (بهتری) برای موفقیت دارید.


Select the best people,
As a manager, you are only as good as the people on your team. Give yourself a better chance to succeed by picking the best people from the start.