۱۳ اسفند ۱۳۸۵

سالنامهِ هجری خورشیدی- ویرایش نخست

آقای بهرام مراوندی را با الحاقیهِ فارسی‌ساز فایرفاکس شناختم. اگر شما هم از اعضای خانوادهِ رو به گسترش فایرفاکس هستید، مطالب خواندنی‌ش را از دست ندهید، از ما گفتن. نکته‌هایی که دربارهِ سفارشی کردن فایرفاکس می‌نویسد راهنمای خوب و کاملی‌ست، اما چیزی که می‌خواهم به‌ش اشاره کنم سالنامه ِ هجری خورشیدی‌ست که پیشنهاد می‌کنم توضیحات کامل را در وبلاگ خودش بخوانید.


البته به پیشنهاد خودش و سمج‌بازی من، قرار است از این به بعد نکات و ترفندهایی را هم دربارهِ فارسی کردن بلاگر جدید -مثل تاریخ پست‌ها و کامنت‌ها- بنویسد که امروز اولی‌ش را نوشته؛ یک پوسته برای بلاگر جدید به همراه تاریخ فارسی.