۱۲ اسفند ۱۳۸۵

کلاس اعتبارات اسنادی

یکی دو ماه پیش، رئیس بخش ارزی بانک ملت مرکزی استان هرمزگان آمده بود اینجا برای تدریس فشرده گشایش اعتبارات اسنادی. البته این کلاس، بیشتر جهت هماهنگی ما -ادارهِ مالی و تدارکات شرکت- و بانک بود برای جلوگیری از وقت‌کشی و گشایش سریع‌تر اعتبار. یک cd هم نصیب آن‌هایی شد که آمده بودند کلاس، اما حیف است دوستانی که به این‌جور مباحث علاقه دارند و سر کلاس هم نیامده بودند کتاب‌ها را نداشته باشند که :-)
» دانلود کتاب ICC Rules - با حجم 5MB
» توضیح: البته دو تا کتاب به صورت e-book است و یکی دیگر هم تصاویر اسکن شدهِ یک کتاب دیگر است، و عجب توضیح ضایعی. نگران کپی‌رایت و اینا هم نباشید، کتاب‌ها متعلق به بانک ملت است، بانک ملت هم که بانک شماست، آدم هم که برای دست کردن در جیب خودش کپی‌رایت نمی‌خواهد که.