۰۵ اسفند ۱۳۸۵

جنگ را باید جدی گرفت یا نه؟

هر یکی دو روز، سری می‌زنم به صفحهِ نتایج نظرسنجی سال وبلاگی و همین‌طور غمگین‌تر می‌شوم. راستش، مدت‌هاست به این فکر می‌کنم که ما ایرانی‌ها، ملت موقتی هستیم؛ از همان تیپ‌های دم را غنیمت دان و اینا. چرا؟ می‌گویم خدمت‌تان.


چرا به فیلترینگ بیشتر رای می‌دهیم و به "مخالفت با جنگ"، کمتر؟ چون الان درگیر فیلترینگ هستیم و درگیر جنگ، نه. ما همیشه در لحظه هستیم و در آینده، نه. برای همین هم هست که کمتر به جنگی که لحظه لحظه به‌مان نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود، کمتر رای می‌دهیم و به فیلترینگ که مشکل این‌روزهای ماست، بیشتر. منتها، وقتی می‌رویم به "مخالفت با جنگ" رای می‌دهیم که جنگ شروع شده باشد، همان وقتی که دیگر جنگ شده مشکل فعلی‌مان، همان وقتی که دیگر کار از کار گذشته، همان وقتی که...


راستش، هیچ ارزشی ندارد دنبال راه برای گذر از فیلترینگ و کم کردن روی برادران ارزشی "ستاد مبارزه با اینترنت و هر چه در آن است لعنت‌الله علیهم اجمعین و اینا"، وقتی که دیگر کشوری نیست، یا حداقل به این شکل نیست.


» گزارش مهدی از جلسهِ دکتر عباس عدالت
» چرا باید احتمال حملهِ آمریکا را جدی گرفت؟ مجید زهری