۰۶ اسفند ۱۳۸۵

عشق آری، جنگ نه!

ناتوانی در برقراری ارتباطی نزديک و عدم تحمل ديگران، عمده‌ترين و بزرگ‌ترين مشکل مردم خاورميانه است. نگاه ما به زندگی و به انسان‌ها، نگاهی است حاکی از ترس و وحشت. مثل انسان‌های اوليه که با ديدن آتش و گرما و روشنايی فراری شدند، ما نيز از هم‌نشينی و هم‌زيستی با ديگران می‌ترسيم!
واقعا چرا از معاشرت و نزديکی می‌ترسيم؟

» عشق آری، جنگ نه! به قلم حسن درویش‌پور. بخوانید و لذت ببرید.