۰۳ اسفند ۱۳۸۵

ثبت‌نام حضوری اینترنتی

من مردهِ این دانشگاه پیام نور شده‌م این روزها. نوشته که می‌شود اینترنتی هم انتخاب واحد کرد، اما از شما رمز عبور می‌خواهد. حالا این رمز عبور را چطور باید به دست بیاورید؟ باید یک تُک پا، تشریف ببرید آموزش دانشگاه محل تحصیل و رمزتان را بگیرید.