۳۰ بهمن ۱۳۸۵

سوهان روح

ابزار ذهن ما، وقتی شرایط به وجود آورنده‌شان از بین بروند، سوهان روح ما می‌شوند.
- هانری برگسون