۲۹ بهمن ۱۳۸۵

سال وبلاگی

اگر قرار باشد برای سال آینده هدفی در نظر بگیرید و نامی برایش تعیین کنید، هدف‌تان چه خواهد بود؟ چه شعاری برای سال آینده انتخاب می‌کنید؟
عرض کنم که ایدهِ اولیهِ فواد، حالا شکل خوبی پیدا کرده، نظرخواهی هم دارد و همین‌طور لوگو، پس بشتابید.


» خودم به سال بدون جنگ رای دادم، چون اگر کارها به جنگ ختم شود، آن وقت نه پاسارگادی داریم و نه اینترنتی می‌ماند که بخواهیم از فیلترینگ بنالیم. پس، سال بدون جنگ -برای همه- آرزو دارم، حالا اگر صلح و صفا هم برقرار شد که فبه‌المراد چه بهتر :-)