۲۴ بهمن ۱۳۸۵

سوتی!

تصور کنید جشن تودیع (به زبان محلی شرکت نفتی می‌شود بازنشستگی) یکی از همکاران خانم است و رئیس یکی از ادارات کل که تحت تاثیر سخن‌رانی‌های دیگران قرار گرفته برای اینکه غذایی که می‌خورد یک وقت خدای نکرده فعل حرام محسوب نشود، قصد می‌کند گوشه‌ای از خوبی‌های این خانم را -که از قضای روزگار خانم بسیار محترمی هم هست، جای خواهر کوچک بنده، به خانم‌ها که نمی‌شود گفت بزرگتر- بگوید:
"بله، عرض کنم خدمت شما که خانم فلانیان، خانم خیلی آقاییه..."
» همین دیگه.