۱۱ دی ۱۳۸۵

دنیای دیوانه‌ها

این یکی دیوانه شاید هم بدشانسی آورد که در این نقطه از سیاره کوچولوی ما دست به دیوانگی زد. اینجا آخر بوی نفت می­دهد و دیوانه­های بزرگتر عجب بوی نفت دیوانه­ترشان می­کند. اینجا دیوانه­ها همیشه برای هم شاخ و شانه می­کشند و دیوانه بزرگتر هم بازی را هر وقت که بخواهد به هم می­زند. شاید اگر او دیوانه­ای بود در جای پرتی در آن قاره فقیر که بوی نفت نمی­داد حالاحالاها می­توانست دیوانگی­اش را بکند.» متن کامل دنیای دیوانه‌ها