۱۸ فروردین ۱۳۸۵

بچه‌ها مواظب باشید!

:: احمدی نژاد: مردم در سفرهاى استانى من بيهوش می‌شوند.
:: توصیه‌های ایمنی برای جلوگیری از غش کردن!
اما فکر کنم نه به خاطر هیبت و هیمنه و شوکت و عظمت و دبدبه و کبکبه و بَر و رو و بازو و قد و قامت رشید و رعنا و ابروی کشیده و چشمان دلفریب محمودخان و نه حتی به خاطر زیر و دست و پا ماندن، که یحتمل به
خاطر بالا زدن اورانیوم غنی‌شده ِ خون‌شان است که غش کرده‌اند، از بس که گفته‌اند "انرژی هسته‌ای، دویست تومان بسته‌ای".
و پیشنهاد می‌کنم به جای تشک که اصولا غیر بهداشتی‌ست و شاید هم محافظ خوبی برای کله ِ مبارک دوستان نباشد، یکی یک عدد کلاه کاسکت ساخت چین بدهند به حضار محترم
غشو، و حتی بهتر است از محل ذخیره ِ ارزی (همان که بدجوری کمر همت به غارتش بسته‌ هیئت محترم دولت)، ملاج حضرات غشو را به اِیربگ (Air-Bag) مجهز کنند محض احتیاط و این‌ها!
:: تفهیم شد یا مهرورزی کنم؟ آره!