۰۶ فروردین ۱۳۸۵

هفت شین


 • هفت‌شین را نخوانده‌اید؟ بخوانید، چندباره! خیلی دلم می‌خواهد بدانم چند نفر از نویسندگان آن از خانم‌ها هستند و چند نفرشان از آقایان؟ چند نفرشان متاهل هستند و
  چند نفرشان مجرد؟ چند نفر از این متاهل‌ها، در حال حاضر زندگی مشترک‌شان پابرجاست، توام با محبت، رفاقت، امنیت و آرامش؟ و چند نفر از این مجردها مفهوم تاهل و تعهد
  را می‌دانند و تفاوتش را با رفاقت‌های دوران مجردی گرفته‌اند؟
  :: کاش یک جامعه ِ آماری هم از موافقان و مخالفان این هفت‌ شین ارائه می‌دادید!

 • چیزهایی نوشتم و اسم‌اَش را هم گذاشتم "این مردهای لعنتی یا اعلان جنگ جهانی هشتم" و خواستم بیاورم که دیدم مثل این هفت شین نامنصفانه است، پس گذاشتم‌اَش کنار.
  باید از چند نفری چیزهایی بپرسم، با چند نفری مشورت کنم و چیزهایی هم بخوانم و بعد بنویسم. یک‌بار دیگر باید عقدنامه‌مان را بخوانم، باید ببینم آیا با آن چند
  امضا، این همه در حق همسرم ظلم کرده‌ام یا نه.
  :: پس عنوانش از خودتان، به موقع‌اَش می‌نویسم، چند وقت دیگر، بهتر، و سعی می‌کنم منصفانه باشد!

 • راستی، تا یادم نرفته، خواهش می‌کنم فعلا به جای کلمه ِ برابری، بنویسید برتری، بیشتر جور درمی‌آید باهاش!
  :: فعلا این را بخوانید و فحش‌ بدهید تا بعد :-)