۱۷ بهمن ۱۳۸۴

دلتنگی

دلم تنگ شد گر که روزی برایت/ برای نگاهت، سکوتت، صدایت
ببندم دو چشم و تو را باز بینم/ که باشد خیالم، همیشه سرایت
***
دلت تنگ شد گر که روزی برایم/ برای غم و شادی و قصه‌هایم
به‌دنبال این خط بیا تا ببینی/ لب ساحلی، آخرین رد پایم
حمیدرضا زندی (نقش خیال)