۱۰ خرداد ۱۳۸۴

بدون شرح! (1)


 • آدم‌هايی كه به تناسخ روح اعتقاد دارن، بيشتر با Hibenate حال می‌كنن تا با Shutdown، ولی نکته‌ش این‌جاست که تنظیم پیش‌فرض این‌جور آدما باید عشق به Restart باشه!

 • بهتره روی وبلاگ آدم كليد كنن تا كليك، چون اونی كه كليك می‌كنه يه رهگذره كه می‌بينه و می‌ره، بدون اين‌كه نظری بده، ولی اونی كه می‌مونه، می‌خونه و نظر می‌ده همونيه كه كليد می‌كنه... همين!

 • خیلی خوبه كه آدم فرق ;float: right و left رو بدونه، اون‌وقت دست راست‌وچپ رو از هم تشخيص می‌ده... و ممكنه فرق خوب‌وبد رو هم بفهمه...

 • اما حساب این یکی از بقیه سواست، Human rights... برای اکبر گنجی!

۰۸ خرداد ۱۳۸۴

موفقیت از اون لحاظ!

می‌گن يه‌روز ملانصرالدين می‌ره خونه و به زنش می‌گه عيال، امروز برام شيرينی درست كن كه شنيدم چيز خوبيه و خوراك مرفهين بی‌درد! زن ملا می‌گه تو خونه آرد گندم نداريم! ملا می‌گه خب، با آرد جو درست كن! زن می‌گه شكر هم نداريم. ملا هم كم نمياره و می‌گه با نمك درست كن، عيبی نداره!
القصه، شيرينی به سبك ملانصرالدين درست می‌شه! وقتی ملا از اون شيرينی می‌خوره، می‌گه كه عجب ذائقه‌ی بدی دارن اين پول‌دارا!
اين‌ها رو فقط محض اطلاع خودم گفتم البته، می‌دونم كه شما بلتی!

۰۶ خرداد ۱۳۸۴

سیر روند یا Trend Line در Excel

اگر شما هم مثل من از نرم‌افزار Excel استفاده می‌كنيد و از نمودار برای ارائه‌ی آمار! بهتر است از Trend Line يا سير روند در نمودارهای‌تان استفاده كنيد تا هم روند اطلاعات و داده‌های‌تان مشخص شود و هم بتوانيد تا حدودی وضعيت داده‌ها را پيش‌بينی (Forecasting) كنيد.


اما سير روند چيست؟

Trend Line يا سير روند؛ نمايشی گرافيگی از روند سری داده‌هاست، مثل خط شيب‌داری كه افزايش فروش را طی چند ماه نشان می‌دهد. سير روند كه اغلب برای مطالعه مشكلات پيش‌بينی استفاده می‌شود «تجزيه و تحليل براساس رگرسيون» نيز ناميده می‌شود.


از سير روند در منحنی‌های Area - Bar - Column - Line و XY استفاده می‌شود. برای اضافه‌كردن سير روند به نمودار مورد نظرتان از منوی Chart گزينه‌ی Add Trendline را انتخاب كنيد. اما به خاطر داشته باشيد كه در نمودارهای 3d - Radar - Pie - Doughnut و Buuble نمی‌توانيد از سير روند استفاده كنيد.


انواع سير روند:

 • Linear / خطی؛ با فرمول Y=m.x+b كه m شيب خط و b عدد ثابت (همان عرض از مبدا خودمان) است.

 • Logarithmic / لگاريتمی؛ با فرمول Y=c.Lnx+b كه c و b اعداد ثابت هستند. 

 • Polynomial / قطبی؛ با فرمول Y=b+c1x+c2x2+c3x3+...+cnxnكه در آن c عدد ثابت است.

 • Powre / توانی؛ با فرمول Y=C.xb كه b و c اعداد ثابت هستند.
  - نكته: هنگامی كه داده‌ها شامل اعداد منفی يا صفر باشند قابل استفاده نيست!

 • Emponential / توصيفی؛ با فرمول Y=C.ebx كه b و c اعداد ثابت و e مبنای لگاريتم نپرين است(e=2.71).
  - نكته: هنگامی كه داده‌ها شامل اعداد منفی يا صفر باشند قابل استفاده نيست!

 • Moving Average / ميانگين متحرك؛ با فرمول Ft=(At+At-1+...+At-n+1)/n
  - نكته: تعداد نقاط در اين سير روند برابر است با تعداد داده‌ها منهای نقطه‌ای كه معين می‌كنيد. به‌طور مثال، در مقايسه 12 ماهه، شروع منحنی از ابتدای ماه دوم است، ولی اگر عدد 5 را انتخاب كنيد منحنی از ماه 5 رسم خواهد شد.


ميانگين متحرك؛ يك رشته از ميانگين‌ها هستند كه براساس بخشی از داده‌ها محاسبه می‌شوند. ميانگين متحرك در نمودار، نوسانات را ملايم‌تر می‌كند و درنتيجه الگو يا روند را به صورت واضح‌تری نمايش می‌دهد!

اگر از Office 2003 استفاده می‌كنيد، بهتر است بسته‌ی فارسی‌ساز را از اين‌جا دريافت و نصب كنيد. اين‌كار علاوه بر سهولت كار با سير روند، در هنگام استفاده از توابع، با تعريف فارسی توابع بهترين راهنمايتان خواهد بود.


حال، فرض كنيد هزينه‌های حقوق و مزايای فروردين تا بهمن كاركنان يك شركت را داريد. برای اين‌گونه موارد بهترين گزينه، سير روند چندجمله‌ای‌ست. پس از اضافه كردن سير روند، (تصوير) می‌توانيد از تابع Forecast برای پيش‌بينی ماه بعد استفاده كنيد (در مورد مثال ما، با تقريبی 4 درصدی پيش‌بينی شد، همين!).

سیر تکامل بدیهیات!

همه‌ی حقايق برای آن‌كه پذيرفته شوند، از سه مرحله عبور می‌كنند:
» ابتدا مورد تمسخر واقع می‌شوند.
» سپس با خشونت، مورد مخالفت قرار می‌گيرند.
» و سرانجام، به عنوان امری بديهی پذيرفته می‌شوند.
[شوپنهاور][از وبلاگ پله اول]

شطرنج!


اين پياده می‌شود، آن وزير می‌شود
صفحه چيده می‌شود، دار و گير می‌شود
اين يكی فدای شاه‌، آن يكی فدای رُخ‌
در پيادگان چه زود مرگ و مير می‌شود
فيل كج‌روی كند، اين سرشت فيل‌هاست‌
كج‌روی در اين مقام دلپذير می‌شود
اسپ خيز می‌زند، جست‌وخيز كار اوست‌
جست‌وخيز اگر نكرد، دستگير می‌شود
آن پياده‌ی ضعيف، راست راست می‌رود
كج اگر كه می‌خورَد، ناگزير می‌شود
هركه ناگزير شد، نان كج بر او حلال‌
اين پياده قانع است‌، زود سير می‌شود
آن وزير می‌كُشد، آن وزير می‌خورد
خورد و بُرد او چه زود چشمگير می‌شود
ناگهان كنار شاه خانه‌بند می‌شود
زير پای فيل‌، پهن‌، چون خمير می‌شود
آن پياده‌ی ضعيف عاقبت رسيده است
هرچه خواست می‌شود، گرچه دير می‌شود
اين پياده‌، آن وزير... انتهای بازی است‌
اين وزير می‌شود، آن به‌زير می‌شود
سراينده اين شعر زيبا و جانانه: محمدكاظم كاظمی
تشكر ويژه از ناصر خالديان!

۰۵ خرداد ۱۳۸۴

فقط کمی منطقی‌تر!

طبق بند الف از ماده دو برنامه چهارم توسعه، «دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه‌ای تامين‌شده از محل درآمدهای غيرنفتی دولت را به گونه‌ای افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌ای دولت به‌ طور كامل از طريق درآمدهای مالياتی و ساير درآمدها تامين گردد».
حالا اين‌كه چطوری، به احتمال كلفت در برنامه‌‌ی پنجم توسعه مطرح می‌شه و راه‌حل جامع و كاربردی اون در برنامه‌ی ششم ارائه و طی برنامه‌های هفتم تا سی‌ام اجرا!
اما يك‌كم جدی‌تر؛ تو رو خدا فقط يك‌كم منطقی‌تر باشيد! لازم نيست خيلی به خودتون فشار بياريد، قرار كه نيست تئوری نسبيت صادر كنيد! در كشوری با اين اقتصاد مفلوك و با اون صنعت ورشكسته و با درآمد سرانه‌ای كمتر از 1500 دلار، چطور ممكنه كه در عرض 5 سال، همه‌چی عوض بشه و مردم اون‌قدر باحال و پولدار كه بخشی از درآمد دولت بشه ماليات! و مگه ما قراره به جز نفت چه چيز جالبی صادر كنيم كه اين‌همه درآمد برامون داشته باشه! فقط يك‌كم منطقی‌تر لطفا!

۰۴ خرداد ۱۳۸۴

بی‌عرضه‌ها!

بعضی‌ها نه عُرضه‌ی زندگی‌كردن دارن و نه شهامت مردن، و اين خيلی دردناكه! هم برای خودشون كه هميشه صدها كيلومتر از ته صف هم عقب‌تر هستن و هم برای اطرافيان‌شون كه بايد اون‌ها رو تحمل كنن!
البته بعضی‌هشون به اين واقعيت پی می‌برن و می‌گردن دنبال راه چاره، ولی بعضی‌ها هم، همون اِشَّكی هستن كه بودن و روی اين خريت محض هم عجيب پافشاری می‌كنن و اين حتی از اولی هم دردناك‌تره!

۰۳ خرداد ۱۳۸۴

نکاتی که اگر بدانیم بهتراست!

به احتمال زياد، در هنگام بيماری فرزندتان (به‌خصوص اولين‌بار) خيلی می‌ترسيد. اگرچه خيلی مهم است كه با حفظ خونسردی، برای تشخيص صحيح بيماری، به پزشك كمك كنيد.


بهتر است قبل از تلفن‌زدن بنشينيد و وضعيت عمومی فرزندتان را ريزبه‌ريز يادداشت كنيد. به اين ترتيب، مطمئن می‌شويد كه چيزی را از قلم نينداخته‌ايد و پاسخ پرسش‌هايی را كه پزشك می‌پرسد دم‌دست داريد.


» اين‌ها چيزهايی هستند كه پزشك می‌بايست درباره‌ی كودك‌تان بداند:

 • علائم (Symptoms):
  استفراغ می كند؟ اسهال دارد؟ رنگ‌و رويش چطور است؟ تغيير محسوسی در چشمانش می‌بينيد؟ می‌تواند دست‌ها و پاهايش را تكان دهد؟

 • حالت:
  بيشتر از معمول گريه می‌كند؟ خسته يا بی‌ميل به نظر نمی‌رسد؟ كج‌خلقی نمی‌كند؟ و آيا برانگيخته به نظر نمی‌رسد؟

 • خواب:
  زمان و دوره‌ی تناوب خواب عادی و چرت‌زدن‌هايش را در طی 12 ساعت گذشته و يا از ابتدای بيماری يادداشت كنيد.

 • غذا:
  فهرستی از غذاهايی (جامدات و مايعات) كه خورده به علاوه‌ی مقدار و دفعات آن تهيه كنيد. هريك از آن‌ها را كه نتوانست بخورد يادداشت كنيد (برگرداند!).

 • دمای بدن:
  قبل از اين‌كه با دكتر تماس بگيريد، مطمئن شويد كه دمای بدن (تب) كودك‌تان را اندازه‌ گرفته‌ايد. دما، زمان و شرايط اندازه‌گيری را يادداشت كنيد.

 • دارو:
  هر دارويی كه به طور عادی و يا در نتيجه‌ی اين بيماری به فرزندتان می‌دهيد، ادامه دهيد. مقدار و زمان آن را به خاطر بسپاريد.


حرف آخر:
در پيش گرفتن يك رويه و جمع‌آوری اطلاعات درست، به شما و پزشك معالج در بهبود فرزندتان كمك فراوانی خواهد كرد (و در واقع، كودك‌تان به جاده‌ی سلامتی برمی‌گردد).


منبع: About • فكر نكنيد هميشه مجرد می‌مونيد، بهتره كه بخونيد و به خاطر بسپريد :-)

 • اين‌ها ترجمه نيست، بلكه برداشت بنده از متن اصلی‌ست كه برای استفاده خودمان و پدرو مادرهايی مثل خودمان اين‌جا ثبت می‌شود، پس اگر باب ميل‌تان نبود، فحش نديد!

 • لعنت بر پينگ الكی! آدم مجبور می‌شه بياد اين خط آخر رو بنويسه برای خالی نبودن عريضه!
  اين‌كه چرا پينگ شد هم نفهميدم....

۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۴

کمی هم وبلاگ: باب اتصالات!


 • ای پسر، بدان و آگاه باش كه روزگار، كج‌مدار است و فيلترينگ برقرار! پس، چون خواستى به عالم مجازى قدم گذاری، برگه‌ی عبورى ابتياع كن به حداكثر زمان و اقل قيمت! و برحذر باش از برگه‌ای كه مقدوراتش كم باشد و محرماتش زياد، كه اسباب زحمت است و باعث محنت!
  اما، چون به گرداب فيلترينگ دچار آمدی، به كهتران آلات و مهتران عادات مستمسك شو كه كليد گنج، به دست و اسرار نهان در دل دارند! چندان كه لازم است در محضرشان تلمّذ كن تا اسرار دريابی، كه نور دانش در ضمير دارند و سيرت پاك در خمير!

 • باری، چون از هفت‌خوان ارتباطات بگذری بر مركب اتصالات سوار شوی! دردم از رب‌العالمين مدد جوی و ياهو بگو تا چاپاری وزين از بهرت مهيا شود كه كلامت به ياران رساند! كه ياران ماندنی‌اند و نامردمان، رفتنی!
  اما، بدان و آگاه باش كه وب‌گردی، چون قندونبات است و ارباب مخابرات، مُشتی بوق‌وجوات! پس خلاصه‌‌ گوی ‌و ‌خلاصه‌ جوی كه چون برگه‌ی اعمال مخابرات به دست‌ات دادند، چونان ماتم‌زدگان نباشی!
  كابوس‌نامه- باب اتصالات- بلاگ‌الدوله پاچناری

 • قبل‌تر: کمی هم وبلاگ

۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴

تكنيک‌های كتاب‌خوانی برای كودكان

کتاب‌خوانی براى فرزندتان، هم می‌تواند تجربه‌ای فوق‌العاده باشد و هم یک تمرین ناامید‌کننده! راه‌هایی برای اطمینان از این‌که با انتخاب یک کتاب و به کار بردن تکنیک‌های مناسب، کتا‌ب‌خوانی با این روش می‌تواند تجربه‌ای لذت‌بخش برای شما و فرزندتان به ارمغان بیاورد وجود دارد که در ادامه تعدای از آن‌ها را می‌خوانید!


مواد لازم

 • كتاب

 • زمان

 • اشتياق


چگونه:
۱- نبايد منتظر بمانيد تا كودک‌تان به سن معينی برسد تا خواندن را برای او شروع كنيد. از همين الان شروع كنيد!
2- خواندن كتاب به اين شيوه را ﴿باصدای بلند﴾ تا سن ۱۰ سالگی برای فرزندتان ادامه دهيد. بچه‌ها حتی وقتی خودشان هم می‌توانند بخوانند از گوش کردن به صدای ديگران لذت می‌برند.
۳- برای بچه‌های كوچک‌تر، كتاب‌هايی كه ريتم دارند و يا كتاب‌هايی كه دارای ريتم و تكرار هستند عالی‌ست!
۴- در اين راه ثبات داشته باشيد روزانه اين كار را انجام دهيد و در صورت امكان در يك زمان معين! خواندن، آن هم درست قبل از خواب، جواب می‌دهد!
۵- اگر چند فرزند كوچک داريد، می‌توانيد برای همه‌شان يک كتاب را بخوانيد. كتاب‌های تصويری برای اين وقت‌ها خوب است!
۶- از اين‌كه فرزندان‌تان دوست دارند تا كتاب مورد علاقه‌شان را چندين و چند بار بشنوند شگفت‌زده نشويد. اين خيلی خوب است! وقتی داستان را ياد گرفتند، بخواهيد تا جا‌های خالی را پر كنند!
۷- سعی كنيد كتاب‌هايی را انتخاب كنيد كه از سطح مهارت خواندن كودک‌تان بالاتر باشد، اما در عين حال فرزندتان از آن خوشش بيايد!
8- بعضی از كودكان كتاب‌هايی را دوست دارند كه شخصيت‌های مشابهی دارند. اگر فرزند شما هم از اين دسته است، كتاب‌های داستان كوتاه ﴿سريالی - مثل تن‌تن﴾ يا داستان‌های بلندِ چند بخشی برايش انتخاب كنيد. هر شب يك بخش، خوب است.
۹- همان‌طوری كه نوع كتاب را تغيير می‌دهيد، موضوعات مختلفی را برای خواندن انتخاب كنيد. علاوه بر كتاب‌های تخيلی و افسانه‌ها، اشعار، مقالات روزنامه‌ها و مجلات و همين‌طور داستان‌های غير تخيلی هم برای كودک‌تان بخوانيد.
۱۰- سعی كنيد كتاب‌هايی را كه متناسب با علاقه‌مندی‌های كودكان‌تان است بيابيد. از پيشنهادهای كتابداران كتابخانه‌ها در مدرسه يا كتابخانه‌ی محل استفاده كنيد و فهرست را با فروشنده كتاب‌فروشی كنترل كنيد.
۱۱- اگر كودكان شما با يكديگر اختلاف سنی دارند، مجبوريد برای هر يك به طور جداگانه کتاب (تهیه کنید و) بخوانيد تا مطمئن شويد كتابی كه انتخاب كرده‌ايد متناسب با سطح خواندن و علاقه‌مندی‌های هریک از آن‌هاست.
12- همين‌طور كه فرزندتان بزرگ‌تر می‌شود و مهارت‌های خواندن را كسب می‌كند، گاه‌گداری كتاب متناسب با سطح خواندش به او بدهيد و پس از خواندن آن، كتابی ديگر!

نكته:

 • هنگام خواندن يك بخش در هر شب، هميشه قبل از شروع بخش جديد، آن‌چه در فصل‌های گذشته اتفاق افتاده را مرور كنيد ﴿آنچه گذشت!﴾.

 • چیزى که باید انتظارش را داشته باشید؛ وقتی اين‌گونه خواندن را شروع می‌كنيد، در ابتدا تنها قادر خواهيد بود برای چند دقيقه توجه كودک‌تان را جلب كنيد.


منبع: About


پی‌نوشت:
تشکرى ویژه از بهترین دوستم که زحمت تایپ و غلط‌گیری این یادداشت با او بود و من برای همیشه مدیون او هستم! که باز هم داشت فراموشم می‌شد!
برای دوستانی که با خوشحالی از این‌که چنین گرفتاری‌هایی ندارند؛ خیلی هم دلتون بخواد که یک موجود نیم‌متری وارد زندگی‌تون بشه! البته که ;-)

۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۴

تشريح يک ابزار: System Information

ابزار System Information، ريز اطلاعات پیكربندی رايانه‌تان را جمع‌آوری كرده و نمايش می‌دهد. اين اطلاعات شامل اجزاى اصلی، منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزارهای سیستم است که به‌خصوص در هنگامی كه در پيكربندی رايانه‌تان مشكلی پيش می‌آيد، به كارتان می‌آيد.


برای دسترسی به System Information، از منوی Start به All Programs، سپس به Accessories و بعد به منوی System Tools برويد.


  لِم‌های System Information
 • برای دسترسی به System Information، در کادر محاوره‌ای Run، دستورات winmsd.exe یا Msinfo32.exe را تایپ کنید.

 • برای این‌که سریع‌تر اطلاعات مورد نظرتان را بیابید از کادر find What استفاده کنید.

 • منوی View، شما را به نمای History می‌برد که زمان آخرین تغییرات انجام‌شده در پیکربندی را نمایش می‌دهد.

 • منوی Tools، دسترسی به تعداد از ابزارهای مشکل‌گشای ویندوز را مهیا می‌کند، نظیر:
  - Net Diagnotics
  - System Restore
  - File Signature Verification Tools
  - DirectX Diagnostics Tools
  - Dr. Watson


System Information در واقع یک ساختار درختی قابل‌توسعه است که اطلاعات پیکربندی رایانه را به 5 گروه تقسیم می‌کند:

 • System Summary؛ نمایی کلی و عمومی از رایانه و سیستم عامل شامل نوع CPU، اندازه‌ى Ram و اطلاعاتی درباره‌ی Page File ارائه می‌دهد.

 • Hardware Resources؛ ریز اطلاعات منابع سخت‌افزاری رایانه را نمایش می‌دهد، نظیر:
  - DMA
  - IRQ
  - I/O Channel

 • Components؛ ریز اطلاعات هریک از اجزای رایانه نظیر ابزارهای ذخیره‌سازی، ابزارهای نمایش و کارت‌های شبکه را نمایش می‌دهد.

 • Software Environment؛ اطلاعات پیکربندی نرم‌افزارهای نصب‌شده بر روی رایانه نظیر درایورها، و برنامه‌های در حال اجرا را نمایش می‌دهد.

 • Internet Settings؛ جزئیات پیکربندی Internet Explorer، شامل نسخه IE و تنظیمات آن را ارائه می‌دهد.


منبع: TechRepublic.com- نوشته: Greg Shultz

۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۴

چند كلمه حرف حساب!


 •  يكی از دلايل تنبلی و به تعويق انداختن يكی از كارهای اصلی، احساس عدم صلاحيت، عدم اعتماد‌به‌نفس و يا عدم توانايی در انجام يك كار است. [يك آدم معلوم‌الحال مجهول‌الهويه]

 •  تمام افكار خود را روی كاری كه داريد انجام می‌دهيد متمركز كنيد. پرتوهای خورشيد تا متمركز نشوند نمی‌سوزانند. [الكساندر گراهام‌بل]

 •  بالاترين لذت‌ها در شور و شوقی‌ست كه انسان را به ماجراجويی‌ها و پيروزی‌های بزرگ و فعاليت‌های خلاقانه وادار می‌كند. [آنتوان دوسنت اگزوپری، شازده كوچولو]

 •  كار خودتان را انجام دهيد، اما نه فقط در حد انجام وظيفه بلكه اندكی بيشتر و از روی سخاوت. همين مقدار اندك، به اندازه‌ی تمام كار ارزش دارد. [دين بريگز]

 •  نخستين شرط لازم برای موفقيت اين است كه نيروهای جسمی و ذهنی خود را به طور پيوسته و خستگی‌ناپذير روی يك مسئله متمركز كنيد.[توماس اديسون، +]

 •  افرادی هم كه توانايی متوسطی دارند می‌توانند كارهای بزرگ انجام دهند، اگر هربار تمام نيروی خود را به صورت خستگی‌ناپذير روی يك‌چيز متمركز كنند.[ساموئل اسمايلز]

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴

كمی هم وبلاگ!


 • وبلاگ بی‌لينك، به مرغ بی‌پر ماند [+] و كامنت بلامحل به عرعر خر! به، آن باشد كه شرط ادب در كامنت‌نگاری مراعات كنی تا به بزرگی رسی و ادب بينی. كه اين، از آداب سروران است!
  اما بدان و آگاه باش كه چون، در بلاگی كامنتی نهادی چندان كه شرحش برفت، [1,2,3,4,5,6,7] آنگاه حكايت تاديب و تربيت، هم‌چون خواندن ياسين است در گوش حمار لنگ! و كوفتن ميخ آهنين در سنگ. چونان كه اين نرود، آن‌هم!
  كابوس‌نامه- بلاگ‌الدوله پاچناری

 • وبلاگ‌نويسی كه با عزرائيل قرار ويلاگی بگذاره، بدجوری تقاص پس می‌ده!

 • آدم گناهكار، حكم وبلاگ‌نويسی رو داره كه يك لينك دائم تو 500 پيكسل اول وبلاگش به جهنم داده!

 • آدم تنها، مثل وبلاگ‌نويسی می‌مونه كه مدام برای خودش كامنت "تست می‌شه" می‌گذاره!

۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴

چگونه رئیس خود را در چنگ بگیریم؟

اغلب افراد، حتی سرپرستان و روسا، خود دارای رئيس هستند. در اين حالت وظيفه يك كارمند چيست؟ شايد جواب به نظر مضحک بيايد، اما وظيفه يك كارمند، كمک به رئيس در جهت انجام وظيفه و ارائهِ كار بهتر در راستای پيشبرد اهداف سازمان است. به اين وسيله، رئيس پيشرفت می‌كند، كارمند نيز مورد اعتماد رئيس قرار می‌گيرد و همگام با رئيس پله‌های ترقی را طی می‌كند. پس اين نكته را هميشه در خاطر داشته باشيد: با رئيسی كار كنيد كه موفق‌تر است.


اما كارهایی كه بايد سعی كنيد انجام دهيد:
» دست‌كم سالی يک يا دوبار از رئيس و مافوق خود بپرسيد كدام‌يک از كارهای من و همكارانم را كمک موثری در راه انجام وظايف‌ كاری و اداری می‌دانيد؟ و كدام‌يک برايتان جنبه منفی داشته و زندگی كاری را برای شما سخت و ناخوش ساخته است؟
» به اين نكته توجه داشته باشيد كه آيا رئيس شما علاقه دارد و اجازه می‌دهد تا ماهی يک‌بار، نيم‌ساعتی نزد او رفته عملكرد، برنامه‌ها و مشكلات اداری را با او در ميان گذاشته و از او بخواهید شما را بيشتر ارشاد و راهنمایی كند؟
» سعی كنيد به هر طريق ممكن اعتماد رئيس را به خودتان جلب كنيد.
» سعی كنيد توانایی‌ها و مهارت‌های‌تان را به رئيس خود بشناسانيد و نشان دهيد.


و كارهایی كه هرگز نبايد انجام دهيد:
» هيچ‌گاه موجب شگفتی رئيس خود نشويد، شگفت‌زدگی برای رئيس به‌ويژه در جمع، باعث احساس حقارت می‌شود. روسا دوست دارند شما آگاهی‌های لازم را به آن‌ها بدهيد و هيچ‌گاه نمی‌خواهند اخبار و حوادث سازمان خود را از ديگران بشنوند، در غير اين‌صورت اعتمادشان به شما كه در اين زمينه كوتاهی كرده‌ايد به حداقل می‌رسد.
» هيچ‌گاه مافوق خود را دست كم نگيريد، بدترين موقعيت زمانی‌ست كه رئيس شما احساس كند او را دست انداخته‌ايد و اين نكته را از حركات و رفتار شما حس كند.